Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Marijan Koren

7. razred – Roke in grafit

TEHNIŠKI DAN, 5. a – VETRNICE

.

Obvestilo NIJZ

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema. V šoli ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki ste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice. Obvestilo NIJZ

Posodobljena navodila NIJZ

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 10. 1. 2022 je začela veljati sprememba Odloka o izjemah od karantene na
domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki dodaja
novi izjemi od karantene na domu. Od ponedeljka je skrajšano tudi trajanje karantene na 7
dni. Na spletni strani NIJZ so objavljena posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/22 na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. Poleg zgoraj navedenih sprememb bo odstranjena tudi izjema od visokorizičnega kontakta za zaposlene (izpostavljenost do 45 minut, razdalja do učencev najmanj 2 m, najmanj kirurška maska IIR in prezračevanje). Posodobljena navodila NIJZ