STATUSI

Starši lahko za učenca za posamezno šolsko leto podajo predlog za dodelitev statusa. Popolno vlogo z vsemi dokazili je potrebno oddati ali poslati po pošti najkasneje do 30. septembra v tajništvo šole (OŠ Elvire Vatovec Prade, Pobeška cesta 52, 6000 Koper).

VLOGA ZA UČENCA PERSPEKTIVNEGA/VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA obsega:

  1. Predlog za dodelitev statusa perspektivnega/vrhunskega športnika (obrazec)
  2. Potrdilo, da je učenec/ka registriran/a pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (pridobiti potrdilo)
  3. Potrdilo o članstvu v športnem klubu, društvu (obrazec)
  4. Potrdilo o rezultatih na državnem nivoju ali o vrhunskem mednarodnem dosežku (pridobiti potrdilo)
  5. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti (izpolniti in podpisati obrazec v dveh izvodih)

VLOGA ZA UČENCA PERSPEKTIVNEGA /VRHUNSKEGA  MLADEGA UMETNIKA obsega:

  1. Predlog za dodelitev statusa perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika (obrazec)
  2. Potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program (pridobiti potrdilo)
  3. Potrdilo o tedenski obveznosti v drugem javnoveljavnem programu (pridobiti potrdilo)
  4. Potrdila o udeležbi učenca na državnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo šolsko leto ali potrdila o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo šolsko leto (pridobiti potrdilo)
  5. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti (izpolniti in podpisati obrazec v dveh izvodih)
(Skupno 2.308 obiskov, današnjih obiskov 1)