ERASMUS+

Cilj projekta  je šolam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za  mednarodno  delovanje  ter  primerjajo in delijo ideje, prakse  in metode. Sodelujejo  Litva, Grčija, Slovenija.
Vodja  projekta:  Ieva  Rojac

Zaključni virtualni Erasmus+ sestanek – 2021 Erasmus meeting

Let’s taste Europe!

Let’s taste Europe! Erasmus +

Erasmus+ – Il giro d’Europa

Let’s taste Europe! Erasmus+
This is Europe! Erasmus +


Evropski dan jezikov
Stenska interaktivna poslikava Evrope
EKO eTwinning
Erasmus+ in the media
Let’s learn about SPACE. Erasmus + in class 3. a and 3.č
Vaški utrinki: Erasmus + na naši šoli
Meeting in Greece     Meeting in Lithuania    Meeting in Slovenia
Obisk učiteljev iz Grčije in Litve

Meeting in Lithuania

English language camp in Fiesa 

Project – based day WATER

http://www.erasmusplus.si/

https://www.cmepius.si/

eTwinning

INTERNATIONAL eTwinning project ‘ Christmas cards and songs exchange’

V decembru so učenci 7b in 6c razreda sodelovali v mednarodnem eTwinning projektu ‘ Christmas cards and songs exchange’. Cilj projekta je izmenjava novoletnih voščilnic in pesmi med sovrstniki iz različnih evropskih držav, medkulturno in medpredmetno povezovanje. Pod vodstvom učiteljice Nives Marković so učenci izdelali novoletne voščilnice, katere smo poslali osemindvajsetim evropskim šolam. Pod vodstvom učitelja Aleksandra Maska so učenci zapeli in posneli novoletno pesem,katera je bila objavljena na eTwinning portalu. Med poukom angleščine na eTwinning portalu so učenci predstavili našo šolo in svoj razred ter spoznali ostale udeležence tega projekta.

(Skupno 3.185 obiskov, današnjih obiskov 1)