ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolsko svetovalno delo zajema:

–           svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši na področjih, ki se tičejo telesnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja,

–           sodelovanje z učitelji pri pripravi individualnih načrtov pomoči posameznim učencem s težavami,

–           koordinacija in priprava poročil v sodelovanju z učitelji, izvajalci pomoči in zunanjimi institucijami pri postopkih usmerjanja posameznih učencev,

–           koordinacija odkrivanja in dela z nadarjenimi: seznanitev staršev o konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi, identifikacija nadarjenosti, priprava izhodišč za pripravo individualiziranih programov za posamezne identificirane nadarjene učence,

–           koordinacija učne pomoči in spremljanje vključevanja učencev priseljencev v novo učno okolje,

–           sodelovanje v projektih z namenom kvalitetnih sprememb vzgojno-izobraževalnega dela v vzpodbudnem učnem okolju,

–           koordinacija in sodelovanje pri izvedbi programa šole za izboljšanje šolske klime in kulture,

–           sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in strokovnimi delavci pri pomoči posameznim učencem in oddelkom,

–           načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo (organizacija vpisa in vpis, sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, oblikovanje oddelkov, prešolanje učencev, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje),

–           načrtovanje, koordinacija in izvedba aktivnosti na področju karierne orientacije (informiranje, individualno in skupinsko karierno svetovanje, organizacija predavanj in pogovorov z izvajalci, obisk zunanjih inštitucij, timsko sodelovanje z razredniki in starši),

–           informiranje ter nudenje podpore in pomoči pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (pomoč pri uveljavljanju subvencij, vključevanje v humanitarne akcije).

(Skupno 504 obiskov, današnjih obiskov 1)